Добре дошли в сайта
 на "СОУ Йоан Екзарх Български"

 

Вътрешни правила тук

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Ремонтни строително-монтажни работи в СУ "Йоан Екзарх Български", гр. Шумен от 28.01.2019 г. 

 

 • Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Ремонт на съществуваща главна тръбна мрежа на отоплителна инсталация и ремонт на част от приземен етаж на СУ „Йоан Екзарх Български“ гр. Шумен по две обособени позиции от 18.05.2018 г.

 • Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Доставка на технологично оборудване, предназначено за учениците в СУ "Йоан Екзарх Български" -  гр. Шумен" от 06.07.2017 г.

 

 • на публична покана за процедура по глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
  „Доставка на закуска и/или плод включително млечно-кисели продукти на учениците от I до IV клас” за СОУ“ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ - гр. Шумен за учебната 2015/2016 г.” от 16.07.2015 г.

  Заповед №339-566/20.04.2016 година

           

 • За избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет “Доставка на хранителни продукти по проект УСПЕХ за нуждите на СОУ „Йоан Екзарх Български” – гр. Шумен" от 15.11.2013 г.

 •