Защита на личните данни

1.  Вътрешни правила за реда за водене на регистри по закона за защита на личните данни

2.  Политика за защита на личните данни

3.  Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни

4.  Инструкция за действие при пробив в сигурността на личните данни

5.  Инструкция за реда за водене на регистри по регламент GDPR

6.  Инструкция за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване на регистрите, водени в Средно училище "Йоан Екзарх Български", гр. Шумен