ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА        ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ЗА

2021 - 2022 учебна година

 

 

 

  

 

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

 

Свободни места по паралелки, за учебната 2021-2022 г. към 10.11.2021 г.

       

 

  Да направим мечтите си реалност

Прием в 1. клас

Преместване в 5. клас

Прием в 8. клас

 Хуманитарно училище - "Йоан Екзарх Български". Това е нашето училище мястото, където ученици, учители, родители, споделяме общи ценности приятелство, мечти, работа, всеотдайност и учение. Вярваме, че ако и Вие станете част от нас, ще бъдем заедно с повече приятели, с повече мечти, с повече знания.

 

Впечатлен съм, че децата са изключително будни  и знаят повече от нас. Дълбок поклон пред преподавателката и целия екип.

Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката при посещение в училището, 10 май 2011 г.

 

Станете част от нас и ние ще Ви предложим 

 • конкурентна среда, отлична подготовка,  възможности за  реализация

 • модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на обучение 

 • висока образованост, добро владеене на чужди езици, широка хуманитарна култура и ориентация към европейската ценностна система 

 • голямата промяна в клас   електронен дневник, интерактивни дъски, модерни компютърни кабинети,  wi-fi, богат библиотечен фонд, игротека за свободни занимания, модерна спортна площадка, два физкултурни салона, видеонаблюдение, униформи,  полезни храни и целодневно обучение за първокласниците

 • участие в национални конференции

 • подготовка за отлично представяне на национални олимпиади по философия, литература и история, осигуряваща прием без конкурсен изпит за студенти  във ВУЗ в страната  и в чужбина

 • участие в национални и международни  проекти

Станете част от нас, за да се уверите в 

        професионализма на квалифицираните преподаватели

 • носители на Национално отличие Неофит Рилски на МОН и на почетно отличие Учител на годината

 • автори на научни изследвания и публикации в различни области

 • автори на учебни помагала, които се ползват в цялата страна от учители, ученици и студенти

 • възможностите им да създават отлични условия за интегриране на ИКТ в учебния процес

 • уважението и  умението им да отчитат своите и на учениците положителни и отрицателни страни и да си казват открито какво мислят един за друг

 

Станете част от нас, за да се гордеете с 

Хуманитарно училище Йоан Екзарх Български

 • включено в каталога ARION на Европейската комисия по образование и култура

 • носител на много призове от регионални и национални конкурси, състезания и олимпиади

 • реализатор на много проекти на национално и международно ниво

 • център на нови идеи и ценности

 • базово училище към Шуменския университет Константин Преславски

 • призово трето място по резултати на ДЗИ в област Шумен и вход към висшето образование

 • лауреати на Националната олимпиада по български и литература

 • лауреати в Националната олимпиада по  философия

 • ученици, носители на  Националена диплома на МОН

 • носители на наградата на Община Шумен в категория Ученик  на годината

 • с първи  места на спортни състезания

         И за да сме заедно, хайде да направим и следващата стъпка!