ОТЧЕТИ

 

 

 
Отчет за месец януари 2018 г.
Бюджет на СУ "Йоан Екзарх Български"
Проект на бюджет на СУ "Йоан Екзарх Български"
Отчет за месец януари 2017 г.
Отчет за месец февруари 2017 г.
Отчет за месец март 2017 г.
Отчет за месец април 2017 г.
Отчет за месец май 2017 г.
Отчет за месец юни 2017 г.
Отчет за месец юли 2017 г.
Отчет за месец август 2017 г.
Отчет за месец септември 2017 г.
Отчет за месец октомври 2017 г.
Отчет за месец ноември 2017 г.
Отчет за месец декември 2017 г.

Отчет за месец януари 2016 г.
Отчет за месец февруари 2016 г.
Отчет за месец март 2016 г.
Отчет за месец април 2016 г.
Отчет за месец май 2016 г.
Отчет за месец юни 2016 г.
Отчет за месец юли 2016 г.
Отчет за месец август 2016 г.
Отчет за месец септември 2016 г.
Отчет за месец октомври 2016 г.
Отчет за месец ноември 2016 г.
Отчет за месец декември 2016 г.