ОТЧЕТИ

 

 

 
Оборотна ведомост месец юни 2020 г.
Отчети месец юни 2020 г.
Отчет приходи и разходи за месец юни 2020 г.
Баланс за месец март 2020 г.
Отчет приход и разход за месец март 2020 г.
Отчет приход и разход за 2019 година
Отчет приход и разход за месец декември 2019 г.
Отчет за касово изпълнение месец септември 2019 г.
Отчет приход и разход за месец септември 2019 г.
Разходи за месец септември 2019 г.
Отчет за месец юни 2019 г.
Разходи за месец март 2019 г.
Баланс за месец март 2019 г.
Бюджет на СУ "Йоан Екзарх Български" - 2019 г.
Бюджет на СУ "Йоан Екзарх Български" - 2018 г.
Отчет за месец декември 2018 г.
Отчет за месец ноември 2018 г.
Отчет за месец октомври 2018 г.
Отчет за месец септември 2018 г.
Отчет за месец август 2018 г.
Отчет за месец юли 2018 г.
Отчет за месец юни 2018 г.
Отчет за месец май 2018 г.
Отчет за месец април 2018 г.
Оборотна ведомост месец март 2018 г.
Отчет за месец март 2018 г.
Отчет за месец февруари 2018 г.
Отчет за месец януари 2018 г.
Бюджет на СУ "Йоан Екзарх Български" - 2017 г.
Проект на бюджет на СУ "Йоан Екзарх Български"
Отчет за месец януари 2017 г.
Отчет за месец февруари 2017 г.
Отчет за месец март 2017 г.
Отчет за месец април 2017 г.
Отчет за месец май 2017 г.
Отчет за месец юни 2017 г.
Отчет за месец юли 2017 г.
Отчет за месец август 2017 г.
Отчет за месец септември 2017 г.
Отчет за месец октомври 2017 г.
Отчет за месец ноември 2017 г.
Отчет за месец декември 2017 г.

Отчет за месец януари 2016 г.
Отчет за месец февруари 2016 г.
Отчет за месец март 2016 г.
Отчет за месец април 2016 г.
Отчет за месец май 2016 г.
Отчет за месец юни 2016 г.
Отчет за месец юли 2016 г.
Отчет за месец август 2016 г.
Отчет за месец септември 2016 г.
Отчет за месец октомври 2016 г.
Отчет за месец ноември 2016 г.
Отчет за месец декември 2016 г.