УЧЕНИЦИ

         Тук може  да намерите важна за вас информация.

 

График за провеждане на консултации и поправителни изпити:

Сесия юни - V, VI клас

Консултация  V клас

Консултация  VI клас

Изпит: Математика, Математика ИУЧ, Математика ЗИП

Сесия август - XII клас

Изпит: Български език и литература

 

Стипендии: документация, списък

1. Училищен правилник

М Е Х А Н И З Ъ М ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

2. Ваканции

 

Начало и край на ваканциите  през учебната 2016/2017 година:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. есенна  
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. коледна  
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. зимна за I - XI клас  
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. зимна за XII клас  
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. пролетна за  ХІІ клас  

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

09.02.2017 г. – за I - XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V - VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX - XI клас (18 учебни седмици )

 

 АКТУАЛНИ УЧЕБНИЦИ - 2016/2017 г.

  Списък на класните ръководители за учебната 2016/2017 година.

 

3. Консултации

         - от 1 до 12 клас 

4. График за допълнителен час на класа 

5. График за допълнителен час по физическо възпитание и спорт 

5. Седмично разписание

         - от 1 до  4 клас

         - от 5 до 7 клас

         - от 8 до 12 клас

6. График за  контролни и класни роботи - от 5 до 7 клас, от 8 до 12 клас

7. Разписание на учебните часове за първи учебен срок

8. Разпределение на паралелките по смени