УЧЕНИЦИ

         Тук може  да намерите важна за вас информация.

 

 

Стипендии: документация, вътрешни правила за стипендии, списък

Конкурси

Награди

Национално външно оценяване: IV клас, VII клас, VIII клас, X клас

Държавни зрелостни изпити: XII клас

1. Училищен правилник

М Е Х А Н И З Ъ М ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

Етичен кодекс за поведение на служителите в СУ "Йоан Екзарх Български"

2. Ваканции

 

Начало и край на ваканциите  през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. есенна  
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. коледна  
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. зимна за I - XII клас  
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – за I - XII клас
 

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VII клас ( 16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

 

 АКТУАЛНИ УЧЕБНИЦИ - 2017/2018 г.

  Списък на класните ръководители за учебната 2017/2018 година.

 

3. Консултации

         - от 1 до 12 клас 

4. График за допълнителен час на класа 

5. График за допълнителен час по физическо възпитание и спорт 

5. Седмично разписание

         - от 1 до  4 клас

         - от 5 до 7 клас

         - от 8 до 12 клас

6. График за  контролни и класни роботи -  5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас и 12 клас

7. Разписание на учебните часове за първи учебен срок

8. Разпределение на паралелките по смени