УЧЕНИЦИ

         Тук може  да намерите важна за вас информация.

 

 

Стипендии: вътрешни правила, заповед, образци на документи, списък ученици, които ще получават стипендии

Стипендия CIO CLUB

Национално външно оценяване: IV клас, VII клас - инструктаж за ученика, X клас

Държавни зрелостни изпити: XII клас

 

Начало и край на ваканциите  през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна  
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна  
03.02.2021 г. вкл.. междусрочна за VІІ - ХІ клас  
един ден - в зависимост от решението на училище междусрочна за І - ІV клас  
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за ХІІ клас  

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по български език и литература
21.05.2021г. – Втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. - НВО по български език и литература в края на VII и на X клас

18.06.2021 г. - НВО по математика в края на VII и на X клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – за VII - XII клас

Първият учебен ден след изтичане на 18 учебни седмици в зависимост от решението на съответното училище за дни с дейности по т. 2 и т. 3 - за I - VI клас
 

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
23.06.2021 г.  – I - III клас
30.06.2021 г. – IV - XI клас
 

АКТУАЛНИ УЧЕБНИЦИ - 2020/2021 г.

 

Списък на класните ръководители в СУ "Йоан Екзарх Български"

 

Консултации по учебни предмети - от I до XII клас 

 

График за провеждане на час на класа и часа за консултиране на родители и ученици 

 

График на учебните часове по спортни дейности

 

Седмично разписание: Ia клас, IIa клас, IIIг клас, IVг клас,  I - IV клас, Vа,б клас, V - VII клас, VIII - XII клас

        

График за  контролни и класни работи -  V клас, VI клас, VII клас, VIII клас, IX клас, X клас, XI клас и XII клас

 

Начало и край на учебния ден, Начало и край на учебния ден в електронна среда, Начало и край на учебния ден в електронна среда за начален етап

 

Целодневна организация на учебния ден