УЧЕНИЦИ

         Тук може  да намерите важна за вас информация.

 

 

Стипендии: документация, вътрешни правила за стипендии, списък

Национално външно оценяване: IV клас, VII клас, X клас

Държавни зрелостни изпити: XII клас

 

Начало и край на ваканциите  през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна  
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна  
05.02.2019 г. междусрочна  
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за І-ХІ клас  
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за ХІІ клас  

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по български език и литература
23.05.2019г. – Втори ДЗИ

 

Дни за провеждане на НВО в VII клас

17.06.2019 г. - НВО по български език и литература

19.06.2019 г. - НВО по математика

21.06.2019 г. - НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – за I - XII клас
 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас ( 16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

 

АКТУАЛНИ УЧЕБНИЦИ - 2018/2019 г.

 

Списък на класните ръководители в СУ "Йоан Екзарх Български"

 

Консултации - от 1 до 12 клас 

 

График за допълнителен час на класа 

 

График за допълнителен час по физическо възпитание и спорт 

 

Седмично разписание

         - от 1 до  4 клас, 1г клас, 2г клас, 3б клас

         - от 5 до 7 клас

         - от 8 до 12 клас

 

График за  контролни и класни работи -  5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас и 12 клас

 

Разписание на учебните часове за втори учебен срок

 

Разпределение на паралелките по смени