СПИСЪК

на  персонала

 в СУ "Йоан Екзарх Български"

   
 

Учител

Длъжност

Валентина Тодорова Тодорова

Директор

Марияна Атанасова Димитрова

Заместник-директор, учебна дейност

Цветанка Борисова Стоянова

Заместник-директор, учебна дейност

Боян Стоянов Боянов

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Милена Тодорова Манолова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Димитринка Георгиева Рачева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мария Иванова Аврамова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ирина Свиленова Стефанова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галя Иванова Пенева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

Искра Петрова Стефанова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Антония Веселинова Добрева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Галя Данаилова Серафимова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Севдалина Иванова Петкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Хриска Георгиева Николова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петя Стоева Атанасова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Рени Иванова Стефанова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Розалина Симеонова Симеонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Мариана Райчева Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Радостина Веселинова Николова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нели Василева Марчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Каролина Пламенова Георгиева

Учител в ГЦОУД, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Дияна Николова Добрева

Старши учител в ГЦОУД, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Десислава Николаева Матеева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Анелия Ангелова Ангелова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Сълзица Тихомирова Димитрова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Анжела Иванова Христова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Димитринка Петрова Пенева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Пламена Ивалинова Георгиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Нели Костадинова Неделчева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Петя Атанасова Боянова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Пламен Атанасов Петров

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Валентина Димитрова Атанасова

Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап

Добромира Желязкова Петрова

Старши учител, български език и литература в гимназиален етап

Стефка Добрева Терзиева

Старши учител, български език и литература в гимназиален етап

Жанета Здравкова Андреева

Старши учител, български език и литература в гимназиален етап

Ива Богомилова Симеонова

Главен учител, български език и литература в гимназиален етап

Росица Христова Стоева

Старши учител, български език и литература в гимназиален етап

Мая Веселинова Маринова

Учител, български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап

Женя Янкова Маринова

Учител, български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап

Марияна Михайлова Кирилова

Учител, английски език в гимназиален етап

Лина Милчева Янбастиева-Петрова

Старши учител, английски език в гимназиален етап

Даринка Стоянова Янкова

Старши учител, руски и английски език в прогимназиален и гимназиален етап

Галина Георгиева Стоева

Старши учител, английски език в гимназиален етап

Женя Велева Желева

Старши учител, английски език в прогимназиален и гимназиален етап

Галя Василева Василева

Учител, английски език в гимназиален етап

Женя Димитрова Теллалова

Учител, английски език в прогимназиален етап

Кристина Димитрова Христова

Учител, испански език в гимназиален етап

Пламен Ангелов Петков

Старши учител, математика в гимназиален етап

Виолета Янкова Велчева

Старши учител, математика в прогимназиален етап

Данча Стойчева Иванова

Старши учител, математика в прогимназиален етап

Тодорка Християнова Йорданова

Старши учител, математика в прогимназиален етап

Койничка Неделчева Митева

Старши учител, математика в гимназиален етап

Зорница Ивайлова Мартева

Старши учител, информационни технологии в прогимназиален етап

Даниела Иванова Лазарова

Старши учител, информационни технологии в гимназиален етап

Сузан Бюрхан Хюсеин

Учител, информационни технологии в гимназиален етап

Петър Иванов Петров

Учител, история и цивилизации в гимназиален етап

Андрей Соколов Андреев

Старши учител, история и цивилизации в гимназиален етап

Дарина Димитрова Накова

Старши учител, история и цивилизации в прогимназиален етап

Цветанка Маломирова Иванова

Учител, история и цивилизации в прогимназиален етап

Надежда Георгиева Тоскина

Старши учител, география и икономика и история и цивилизация в гимназиален етап

Весела Николова Арнаудова-Ценкова

Старши учител, география и икономика в прогимназиален етап

Ася Стоянова Домусчиева-Борисова

Старши учител, философски цикъл в гимназиален етап

Ивалина Цветанова Петкова

Старши учител, физика и астрономия в гимназиален етап

Славка Петкова Димитрова

Старши учител, човекът и природата и физика и астрономия в прогимназиален етап

Красимира Велчева Димитрова

Старши учител, химия и опазване на околната среда в гимназиален етап

Мариана Костадинова Стефанова

Старши учител, човекът и природата и биология и здравно образование в прогимназиален и гимназиален етап

Кинка Стефанова Харизанова

Старши учител, музика в прогимназиален етап

Анна Димова Мирчева

Учител, музика в гимназиален етап

Виолина Димчева Тончева

Учител, изобразително изкуство в прогимназиален етап

Селвер Джалил Ахмед Учител, изобразително изкуство в прогимназиален етап
Иванка Василева Бурова Старши учител, технологии в прогимназиален етап
Николай Андреев Карев Учител, технологии и физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
Незабравка Йорданова Василева Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
Славейка Николова Шишманова Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
Димо Евлогиев Ванков Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
Росен Миленов Русев Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

Диляна Огнянова Михайлова

Педагогически съветник

Красимира Генадиева Стефанова Педагогически съветник
Павлина Любомирова Кръстева Ресурсен учител, логопед
Стилиян Спасов Стилиянов Учител-лектор, гражданска и правна култура в гимназиален етап
Светлана Радославова Крумова Учител-лектор, риторика и публицистика в гимназиален етап
Звезделина Христова Цветкова Библиотекар
Калина Руменова Григорова Завеждащ, административна служба
Емине Тефикова Карамфилова Икономист организация и управление
Елена Савова Василева Технически секретар
Христина Иванова Христова Главен счетоводител

Ирина Иванова Борисова

Домакин