СПИСЪК

на  персонала

 в СУ "Йоан Екзарх Български"

   
 

Учител

Длъжност

1

Валентина Тодорова Тодорова

Директор

2

Марияна Атанасова Димитрова

Заместник-директор, учебна дейност

3

Цветанка Борисова Стоянова

Заместник-директор, учебна дейност

4 Йоана Ивелинова Йорданова заместник-директор, административно-стопанска дейност
5 Димитричка Иванова Пенева Специалист, обучение и развитие
6

Розалина Симеонова Симеонова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

7

Мариана Райчева Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

8

Радостина Веселинова Николова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

9

Нели Василева Марчева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

10

Милена Тодорова Манолова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

11

Димитринка Георгиева Рачева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

12

Пламена Ивелинова Георгиева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) - отпуск по майчинство

13 Свилена Стоянова Димитрова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
14

Сълзица Тихомирова Димитрова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 

15

Искра Петрова Стефанова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

16

Антония Веселинова Добрева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

17

Галя Данаилова Серафимова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

18

Севдалина Иванова Петкова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

19

Василена Красенова Тенева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

20

Петя Стоева Атанасова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

21

Рени Иванова Стефанова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

22

Петя Атанасова Боянова

Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

23

Пламен Атанасов Петров

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

24

Дияна Николова Добрева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

25

Анелия Ангелова Ангелова

Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)

26

Даниела Тошкова Иванова

Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)

27

Анжела Иванова Христова

Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)

28

Димитринка Петрова Пенева

Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)

29

Ани Тошкова Рангелова

Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)

30

Нели Костадинова Неделчева

Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)

31

Милена Георгиева Енева

Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)

32 Айтен Исметова Ибрахимова Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)
33

Теодора Манолова Марева

Учител, начален етап на основното образование в ГЦОУД(I-IV клас)

34

Валентина Димитрова Атанасова

Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап

35

Добромира Желязкова Петрова

Старши учител, български език и литература в гимназиален етап

36

Стефка Добрева Терзиева

Старши учител, български език и литература в гимназиален етап

37

Жанета Здравкова Андреева

Старши учител, български език и литература в гимназиален етап

38

Ива Богомилова Симеонова

Главен учител, български език и литература в гимназиален етап

39

Росица Христова Стоева

Старши учител, български език и литература в гимназиален етап

40

Мая Веселинова Маринова

Учител, български език и литература в прогимназиален етап

41

Женя Янкова Маринова

Учител, български език и литература в прогимназиален етап

42

Марияна Михайлова Кирилова

Учител, английски език в гимназиален етап

43

Лина Милчева Янбастиева-Петрова

Старши учител, английски език в гимназиален етап

44

Даринка Стоянова Янкова

Старши учител, руски и английски език в прогимназиален и гимназиален етап

45

Галина Георгиева Стоева

Старши учител, английски език в гимназиален етап

46

Женя Велева Желева

Старши учител, английски език в прогимназиален и гимназиален етап

47 Теодора Йорданова Мазева Старши учител, английски език в гимназиален етап - отпуск по майчинство
48

Галя Василева Василева

Учител, английски език в гимназиален етап

49 Вилина Живкова Камбурова Старши учител, английски език в гимназиален етап
50

Женя Димитрова Теллалова

Учител, английски език в прогимназиален етап

51

Кристина Димитрова Христова

Учител, испански език в гимназиален етап

52

Виолета Янкова Велчева

Старши учител, математика в прогимназиален етап

53

Тодор Любенов Трайчев

Учител, математика в прогимназиален етап

54

Десислава Пламенова Тенева

Старши учител, математика в прогимназиален етап

55

Пламен Ангелов Петков

Старши учител, математика в гимназиален етап

56

Даниела Иванова Лазарова

Старши учител, математика в гимназиален етап

57

Боян Стоянов Боянов

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

58

Зорница Ивайлова Мартева

Старши учител, информационни технологии в прогимназиален етап

59

Севим Мехмедова Ахмедова

Старши учител, информационни технологии в гимназиален етап

60

Сузан Бюрхан Хюсеин

Учител, математика и информационни технологии в начален и гимназиален етап

61 Марко Христов Колев Учител,  математика и инф. технологии в прогимназиален и гимназиален етап
62

Петър Иванов Петров

Учител, история и цивилизации в гимназиален етап

63

Андрей Соколов Андреев

Старши учител, история и цивилизации в гимназиален етап

64

Цветанка Маломирова Иванова

Старши учител, история и цивилизации в прогимназиален етап

65

Дарина Димитрова Накова

Старши учител, история и цивилизации в прогимназиален етап

66

Весела Николова Арнаудова-Ценкова

Старши учител, география и икономика в прогимназиален етап

67 Мариела Бисерова Добрева Учител, география и икономика в гимназиален етап
68

Веселин Пенчев Петков

Учител, география и икономика в гимназиален етап

69

Ася Стоянова Домусчиева-Борисова

Старши учител, философски цикъл в гимназиален етап

70

Ивалина Цветанова Петкова

Старши учител, физика и астрономия в гимназиален етап

71

Славка Петкова Димитрова

Старши учител, човекът и природата и физика и астрономия в прогимназиален етап

72

Красимира Велчева Димитрова

Старши учител, химия и опазване на околната среда в гимназиален етап

73

Мариана Костадинова Стефанова

Старши учител, човекът и природата и биология и здравно образование в прогимназиален и гимназиален етап

74

Димитър Мирославов Димитров

Учител, музика в прогимназиален етап и гимназиален етап

75

Виолина Димчева Тончева

Учител, изобразително изкуство в прогимназиален етап

76 Селвер Джалил Ахмед Учител, изобразително изкуство в прогимназиален етап
77 Иванка Василева Бурова Старши учител, технологии в прогимназиален етап
78 Николай Андреев Карев Учител, технологии и физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
79 Незабравка Йорданова Василева Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
80 Славейка Николова Шишманова Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
81 Димо Евлогиев Ванков Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
82 Росен Миленов Русев Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап
83

Диляна Огнянова Михайлова

Педагогически съветник

84 Красимира Генадиева Стефанова Педагогически съветник
85 Вяра Георгиева Владимирова Учител, ресурсен, логопед
86 Павлина Любомирова Кръстева Учител, ресурсен, логопед
87 Емине Тефикова Карамфилова Икономист организация и управление
88 Звезделина Христова Цветкова Библиотекар
89 Калина Руменова Григорова Завеждащ, административна служба
90 Елена Савова Василева Технически секретар
91 Христина Иванова Христова Главен счетоводител
92

Ирина Иванова Борисова

Домакин

93 Виолета Кръстева Петрова чистач
94 Рейхан Зюбей Ахмед чистач
95 Нерман Рашид Ибрям чистач
96 Йорданка Стойчева Драганова чистач
97 Анифе Шабан Хюсеинова чистач
98 Габриела Христова  Жекова чистач
99 Янка Дончева Иванова чистач
100 Гълман Мехмед Мехмед чистач
101 Катя Трифонова Маджарова чистач
102 Светла Стоянова Иванова чистач
103 Зехра Шефкъева Рюстем чистач
104 Деян Николаев Симеонов РПС
105 Стоян Величков Стоянов отговорник споманска дейност
106 Катя  Иванчева Андреева медицинска сестра
107 Силвия Павлинова Любенова медицинска сестра
108 Яни Янев охрана
109 Пламен Пенев охрана