Училищна кампания

"Денят на Рубикона. Живот на кредит"

 

         Два дни преди да отбележим Международния ден на Земята 22 април, нашето училище даде своя отчет пред обществото за екоинициативите, които организира, за постигнатите резултати и за амбицията си да формира екокултура, не само в учениците си, а и да предизвика обществен интерес.

На 20.04.2012 година, в присъствието на водещите регионални медии, Директорът на училището запозна учениците от 9 а клас, с инициативите, които се предвиждат по проект "Денят на Рубикона. Живот на кредит", който е разработен съвместно с РИО - гр. Шумен. До момента, нашето училище се е включвало и организирало различни инициативи – залесяване, раздаване на екоторбички за многократна употреба, раздаване на флайъри, конкурс за рисунка.

На 18 април стартира кампания, която дава възможност на всеки ученик да научи повече рисковете от „живота на кредит”. За целта в началото на всеки трети учебен час, в рамките на 5 минути, в продължение на 20 дни всеки ученик ще чете статия на тема "Денят на прекаляването. Денят на Рубикона". Във всяка стая ще бъде поставен огромен плакат, с рисунките на спечелили конкурса на тема „Денят на Рубикон”, организиран от училището. Въздействащите картини са създадени от единадесетокласниците – Ергюн Ибрям, Кристиан Крумов, Надежда Антонова, Елисавета Георгиева и Антонио Димитров.

         Катерина Славова от 9а, която е един от младите еколози в нашето училище, за да представи нагледно проблема с изчерпването на природните богатства, разигра със съучениците си игра с природните ресурси. Върху картата на света, с помощта на съучениците си посочи къде има най - големи залежи от природни богатства и на тези места постави бонбони. Шестима ученици се престрашиха да се включат. Те се разделиха в три отбора от по двама души, които символично представляваха поколението на нашите родители, нашето поколение и това на нашите деца. Целта на играта е за 10 секунди, всеки отбор да успее да събере най - много природни ресурси, под формата на бонбони. Първият отбор, на поколението преди нас, успя да събере много бонбони, а след втория, представляващ нашето поколение, не остана нищо.

         Използвайки лакомства, учениците успяха да покажат горчивата истина, че ако не се замислим за човешката алчност и безотговорно разхищение, един ден не би останало нищо в земните недра. След неизбежното изчерпване на природните богатства, от нашето поколение и на това преди нас, ще настъпи денят на Руникона, денят след който няма да има връщане назад. Учениците призоваха да се пестят ресурсите, а не да се приемат за даденост. Те припомниха, че ресурсите не са безкрайни, а човешките нужди многократно надминават производствения капацитет на планетата. Напомниха и старата истина, че Земята е нашия дом, и ние трябва да го опазим в името на децата си. С думите и действията си, те накараха всички присъстващи да се замислят дълбоко за своето отношение към Земята.

         "Целта на нас като  педагози е да формираме чувство за отговорност към себе си, и разбира се, към бъдещите поколения" – коментира след края на играта Валентина Тодорова и раздаде бонбоните на децата.

         В края на кампанията всеки ученик ще има възможност в рамките на един учебен час да напише есе, разказ, стихотворение, песен или да изчисли за днешната година на деня на Рубикона, и по този начин да покаже своята съпричастност. След края на литературния конкурс ще бъде издаден сборник с най – добрите творби.