ПРОЕКТИ

"МАГИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА
ЕВРОПЕЙСКА РЕАЛНОСТ В УЧИЛИЩЕ"

"Влиянието на медиите върху учениците"

Проектът "Влиянието на медиите върху учениците" е първият международен проект на училището. Наш партньор е един от колежите "Монтесори", който се намира в град Ниймеген в Холандия. Проектът предвижда проучване на начините ,по които медиите въздействат и тяхното отражение върху емоционалнота и интелектуално развитие на подрастващите. В процеса на работа 23 ученици от СОУ" Йоан Екзарх Български" ще работят съвместно със свои връстници от Холандия. Предвидени са курсове по датски език за българските деца и респективно по български за холандските партньори.Участниците в проекта ще се запознаят с работата на местните медии и ще посетят техните нюзрумове и редакции.Програмата включва взаимен обмен на ученици. Крайният продукт е издаване на вестник и създаване на документален филм. Очакваните резултати от съвместната дейност са свързани с опознаването на двете европейски страни, осъвършенстване на езиковите умения на учениците, популяризирането на българската култура и история, докосването до общото и различното в определените аспекти на живот в България и Холандия.

Проект за въвеждане на ученическите униформи – по програма „Училището – територия на учениците”

Този проект цели финансиране на училищните  униформи , с цел по-лесно осъществимото им въвеждане в масовите учебни заведения. От друга страна въвеждането на ученическите униформи ще спомогне олесняването и подобряването на учебния процес. Предвижда се спад на социалното напрежение, както и избягването не до там моралният стил на обличане на тийнейджъри.

 

Проект по програма - Национална програма „С грижа към всяко дете” модул „Осигуряване на  обучение на талантливи ученици участие в  ученическите олимпиади”

Образованието в условията на модернизация на средното училище е изправено пред търсенето на адекватни отговори спрямо нови предизвикателства. Една от основните цели е да се развиват интелектуалните възможности и комуникативните способности на учениците,  като се отчитат техните индивидуални възможности и потребности, само така те ще  реализират успешни изяви в националното и европейското образователно пространство. Това от своя страна изисква използване на методи и похвати, свързани с диференциране на педагогическото въздействие и прилагане на иновационни подходи. СОУ „Йоан Екзарх Български”- Шумен е единственото училище в региона с хуманитарен профил, в което като профилиращи предмети се изучават Български език и литература, История и цивилизация, Философия, Чужд език и Информационни технологии. Точно с тези културно-образователни области са  свързани интересите и  амбициите на нашите ученици. Тук са и нашите успешни участия в национални олимпиади, научни конференции и конкурси. Ето защо считаме за уместно да се работи интензивно с изявени ученици, показали подчертани възможности и постигнали вече определени успехи, в тези направления.