"МАГИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА
ЕВРОПЕЙСКА РЕАЛНОСТ В УЧИЛИЩЕ"

 

Валентина Тодорова – Директор, преподавател по философия

Цветанка Стоянова - Помощник-директор, преподавател по биология и здравно образование

Марияна Димитрова - Помощник-директор, преподавател по български език и литература

Боян Боянов - Ръководител на компютърен кабинет

Галя Пенева - Преподавател начален етап

Лина Милчева - Преподавател по английски език

Добромира Петрова - Преподавател по български език и литература

Надежда Георгиева - Преподавател по география и икономика

Нина Колева - Преподавател по физика и астрономия

 

към началото