"МАГИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА
ЕВРОПЕЙСКА РЕАЛНОСТ В УЧИЛИЩЕ"

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2010

На 18.11.2010 год в СОУ „Йоан Екзарх Български бяха проведени открити уроци с приложение на интерактивна дъска eInstruction. Г-жа Цв. Стоянова изнесе урок по биология и здравно образование в 9.в клас на тема „Взаимодействие между популациите в биоценозата”. В 9.а беше проведен урок на тема „СПИН. Всичко е в твоите ръце” под ръководството на г-жа Марияна Димитрова. Учениците от 8.а усъвършенстваха знанията си по английски език с помощта на електронен учебник под вещото ръководство на г-жа Лина Милчива. На уроците присъстваха ст. експерт по природни науки и екология от РИО - Шумен – Христина Баева и преподаватели от училищата на града и областта. След всеки урок се проведе дискусия относно приложението на интерактивната дъска в съвременния образователно-възпитателен процес.

Английски език                              Биология                                        AIDS

 

 

към началото