"МАГИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНАТА ДЪСКА
ЕВРОПЕЙСКА РЕАЛНОСТ В УЧИЛИЩЕ"

МЕСЕЦ МАРТ 2010

Вече сме магьосници.

На 05.03.2010 год в СОУ „Йоан Екзарх Български”  в рамките на проект – Регионални партньорства по секторна програма „Коменски” от програмата „Учене през целия живот” към Център за развитие на човешките ресурси – „Магията на интерактивната дъска – европейска реалност в училище” бяха проведени открити уроци с приложение на интерактивна дъска eInstruction. Г-жа Цв. Стоянова изнесе урок по биология и здравно образование в 11.а клас на тема „Дразнимост и реакции на едноклетъчните организми и растенията”. В 5.б беше проведен урок на тема „Толерантност” под ръководството на г-жа Марияна Димитрова. На уроците присъстваха ст. експерт по природни науки и екология от РИО-Шумен – Христина Баева, преподаватели от СОУ „Йоан Екзарх Български” и IX ОУ „Панайот Волов”.

 

към началото