III а клас – гостоприемен домакин

За учениците от III а клас и учителката им Галя Пенева

20 октомври бе ден на отворените врати. Третокласниците демонстрираха пред родителите на бъдещите първокласници уменията си за работа със съвременни информационни технологии и мястото им в уроците.

Проведен бе час по математика чрез интерактивна дъска. Получените знания бяха проверени в заключителната част на урока чрез още една нова придобивка на училището – CPS система. Учениците отговаряха на тестови въпроси чрез „гласуване” – избор на верен отговор чрез индивидуално дистанционно управление. CPS системата съхранява резултатите и дава възможност веднага след провеждането на изпитната сесия да се отчетат постигнатите резултати – поименно и като цяло на класа.

Атракция на урока беше участието на бъдещите първокласници в него – те преодоляха своята стеснителност, водени от предизвикателството интерактивна дъска.