ДОКУМЕНТИ

 

 

стратегия
правилник
дейност
годишен план
целодневна организация
мерки за повишаване на качеството на образование
етичен кодекс
механизъм за противодействие на училищния тормоз
равни възможности
превенция за отпадане от училище