Към новините

 

 

ПРОГРАМА

за отбелязване на патронния празник

 

Клас

Събитие

Час

Място

28 март 2018 година

II VII

Литературен конкурс

1200

Актова зала

VIII XII

Дебат „Изкуството на спора“

1315

Актова зала

VIII XII

Литературен конкурс

1600

Актова зала

Iг

Открито интерактивно занятие „Моето училище“

1650

каб. №5

29 март 2018 година

IIб

Открито интерактивно занятие „Моят роден край“

1730

каб. №7

30 март 2018 година

IIa

Презентация „Достойни наследници на Йоан Екзарх Български“

900

каб. №8

IIв

Презентация „Какво знаем за Йоан Екзарх Български?“

900

каб. №10

IIг

Презентация „Какво знаем за Йоан Екзарх Български?“

900

каб. №6

IIIa

Презентация „Йоан Екзарх Български“ – моето училище“

900

каб. №12

IIIб

Презентация „Йоан Екзарх Български“ – моето училище“

900

каб. №19

IIIв

Презентация „Йоан Екзарх Български“ – моето училище“

900

каб. №29

IIIг

Презентация „Йоан Екзарх Български“ – моето училище“

900

каб. №11

IVa

Пленер „Вдъхновени от природата творим“

Засаждане на дръвче в двора на училището

900 1030

каб. №15

уч. двор

IVб

Презентация и викторина за Йоан Екзарх Български

800

каб. №8

IVв

Презентация и викторина за Йоан Екзарх Български

800

каб. №11

IVг

Презентация и викторина за Йоан Екзарх Български

800

каб. №19

Va,б,в,г,д

Състезание „Многознайко“

900

каб. №3

Va,б,в,г,д

Състезание „Забавна математика“

900

каб. №23

VIа,б,в,г,д

Състезание „Многознайко“

900

каб. №26

VIа,б,в,г,д

Спортни игри

900

Спортна зала

VIIа,г

Състезание „Забавно училище“, Спортни игри

1000

каб. №30

VIIб

Интерактивно занятие Фолклор и традиции

900

каб. №2

VIIв,д

Викторина „Забележителностите на България“

930

каб. №27

VIIIа,б,в

Състезание „Многознайко“

930

каб. №28

IXа,б

Състезание „Какво, къде, кога?

930

каб. №4

IXв,г

Състезание „Какво, къде, кога?“

930

каб. №32

Xа,б,в

Състезание „Какво, къде, кога?“

1000

каб. №2

XIа,б,в

Спортни игри

900

Спортна зала

XIIа,б,в

Прожекция на филма „Златоустият Йоан Екзарх“

1000

каб. №3