Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - I клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - II клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - III клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - IV клас
Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас
Резултати на учениците от V и от VI клас - олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - областен кръг, 2021, област Шумен
Резултати на учениците от VII до XII клас - олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - областен кръг, 2021, област Шумен
 

Към новините

 

КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН ЗАСЕДАВА В КАБИНЕТА ПО ЕВРОПЕИСТИКА НА СУ“ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ – ШУМЕН

Днес, 26 февруари 2019 година, г-жа Наталия Стефанова - председател на Комисията по Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации към Общински съвет – Шумен се регистрира в платформата thistimeimvoting.bg на територията на младшите посланици на Европейския парламент на СУ „Йоан Екзарх Български“. Старшите и младши посланици, както и техни съученици от XI клас, наблюдаваха изнесено заседание на постоянната комисия по ЕПМСВНО в кабинета по Европеистика на СУ „Йоан Екзарх Български“. След като присъстваха на живо на работата на общинските съветници, младшите посланици представиха пред тях, пред зам.-кмета по икономическо развитие Росица Антонова, зам.-кмета по социална политика и здравеопазване Светлана Маркова, Петромир Минев – началник отдел „Европейски фондове и програми“ изготвената от тях мултимедийна презентация „Моят глас – бъдещето на младите в Европа“. На финалния ѝ призив „Този път ние ще гласуваме, а ВИЕ?“ откликнаха освен председателят на комисията по ЕПМСВНО и г-жа Даниела Русева – общински съветник, г-н Добрин Чайлев – общински съветник, г-жа Росица Антонова – зам.-кмет по икономическо развитие. Заседанието прерастна в непринуден диалог за бъдещето между хората, ангажирани с политика и управление, и младите хора.

За пълния запис на срещата избери тук