Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - V клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - VI клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - VII клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - VIII клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - XII клас
Отговори на задачите от Национално състезание "Европейско кенгуру", проведено на 29.05.2021 г., на темите за ученици от пети до дванадесети клас.
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - I клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - II клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - III клас
Протокол за резултатите на явилите се ученици на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" - IV клас
Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас
Резултати на учениците от V и от VI клас - олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - областен кръг, 2021, област Шумен
Резултати на учениците от VII до XII клас - олимпиада по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - областен кръг, 2021, област Шумен
 

Към новините

 

КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН ЗАСЕДАВА В КАБИНЕТА ПО ЕВРОПЕИСТИКА НА СУ“ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ – ШУМЕН

Днес, 26 февруари 2019 година, г-жа Наталия Стефанова - председател на Комисията по Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации към Общински съвет – Шумен се регистрира в платформата thistimeimvoting.bg на територията на младшите посланици на Европейския парламент на СУ „Йоан Екзарх Български“. Старшите и младши посланици, както и техни съученици от XI клас, наблюдаваха изнесено заседание на постоянната комисия по ЕПМСВНО в кабинета по Европеистика на СУ „Йоан Екзарх Български“. След като присъстваха на живо на работата на общинските съветници, младшите посланици представиха пред тях, пред зам.-кмета по икономическо развитие Росица Антонова, зам.-кмета по социална политика и здравеопазване Светлана Маркова, Петромир Минев – началник отдел „Европейски фондове и програми“ изготвената от тях мултимедийна презентация „Моят глас – бъдещето на младите в Европа“. На финалния ѝ призив „Този път ние ще гласуваме, а ВИЕ?“ откликнаха освен председателят на комисията по ЕПМСВНО и г-жа Даниела Русева – общински съветник, г-н Добрин Чайлев – общински съветник, г-жа Росица Антонова – зам.-кмет по икономическо развитие. Заседанието прерастна в непринуден диалог за бъдещето между хората, ангажирани с политика и управление, и младите хора.

За пълния запис на срещата избери тук