Добре дошли в сайта на 
СУ "Йоан Екзарх Български"

         

        

         По-възрастните познават нашето училище като “Мъжката гимназия”…

  Още в него звънят гласовете от машините на “Стария механотехникум”…

  Ек от победно “ура” остава от купите на “Спортното училище”…

  ДНЕС е Хуманитарно училище с амбицията да запази добрите традиции и да утвърди новите ценности.

          Днес в СУ “Йоан Екзарх Български” се обучават 1117 ученици.

      Учебният план на всяка паралелка от I до VII клас дава възможност на учениците за интензивно изучаване на български език и литература; математика и по избор – английски език, втори чужд език (руски/испански), информационни технологии и физическо възпитание и спорт.   За учениците от I до IV клас се осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на родителите.

      Обучението на учениците от VIII до XII клас е в паралелки с профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език.  Акцентът в обучението е върху учебните предмети български език и литература, II чужд език (испански/руски), история и цивилизации, информационни технологии.

      Обучението се води от 80 педагогически специалисти, от които двама педагогически съветници, ресурсен учител и логопед.

      Училището разполага със специализирани кабинети, оборудвани с мултимедийни дисплеи,  многофункционална спортна зала, открита спортна площадка

      Хуманитарно училище – „Йоан Екзарх Български“ – мястото, където ученици, учители, родители споделяме общи ценности – приятелство, мечти, работа и учене. Ако и ВИЕ станете част от нас, ще бъдем заедно – с повече приятели, мечти и знания.