Добре дошли в сайта
 на "СУ Йоан Екзарх Български"

 
 

 

     ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА

 

 

За подробна информация моля натисните тук

 

      По-възрастните познават нашето училище като “Мъжката гимназия”…

Още в него звънят гласовете от машините на “Стария механотехникум”…

Ек от победно “ура” остава от купите на “Спортното училище”…

 

ДНЕС е Хуманитарно училище с амбицията да запази добрите традиции и да утвърди новите ценности.

Нашето училище, в съответствие с международните договорености на страната ни в сферата на образованието и вътрешното законодателство, се ръководи от:

“Зачитане на свободата на родителите да избират за своите деца училища, отговарящи на техните убеждения и предпочитания”

Днес в СУ “Йоан Екзарх Български” се обучават 960 ученици. Обучението се води от 66 квалифицирани преподаватели. Училището разполага с три компютърни кабинета, специализирани кабинети по Европеистика, Химия, Биология и здравно образование,  естетично подредни класни стаи, съобразени с възрастовите особености на учениците.