Добре дошли в сайта на 
СУ "Йоан Екзарх Български"

       

        График за провеждане на поправителни изпити - юлска сесия

        График за провеждане на консултации с ученици, които ще полагат поправителни изпити

 

        Справка прием в 5 клас за учебната 2019/2020 година

        Класиране 5 клас - втори етап

 

        По-възрастните познават нашето училище като “Мъжката гимназия”…

Още в него звънят гласовете от машините на “Стария механотехникум”…

Ек от победно “ура” остава от купите на “Спортното училище”…

ДНЕС е Хуманитарно училище с амбицията да запази добрите традиции и да утвърди новите ценности.

Днес в СУ “Йоан Екзарх Български” се обучават 1117 ученици.

Учебният план на всяка паралелка от I до VII клас дава възможност на учениците за интензивно изучаване на български език и литература; математика и по избор – английски език, втори чужд език (руски/испански), информационни технологии и физическо възпитание и спорт.   За учениците от I до IV клас се осигурява целодневна организация на учебния ден при желание на родителите.

Обучението на учениците от VIII до XII клас е в паралелки с профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език.  Акцентът в обучението е върху учебните предмети български език и литература, II чужд език (испански/руски), история и цивилизации, информационни технологии.

Обучението се води от 80 педагогически специалисти, от които двама педагогически съветници, ресурсен учител и логопед.

Училището разполага със специализирани кабинети, оборудвани с мултимедийни дисплеи,  многофункционална спортна зала, открита спортна площадка

Хуманитарно училище – „Йоан Екзарх Български“ – мястото, където ученици, учители, родители споделяме общи ценности – приятелство, мечти, работа и учене. Ако и ВИЕ станете част от нас, ще бъдем заедно – с повече приятели, мечти и знания.