Средно училище "Йоан Екзарх Български"

адрес     

град Шумен, улица "Преслав" №1

e-mail: hg_shumen@abv.bg

     

телефони за връзка:

директор: 054 860018

заместник - директори: 054 860016

канцелария: 054 862722

 
   

Важни    институции

 РУО Шумен

 Министерство на образованието и науката