УЧЕБЕН  ПЛАН

               2015-2016

 

 

 Учебен план

Начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап